Rondgang van het Doorgeefboek

Wilt u ook uw ervaring met het Doorgeefboek, of uw bijdrage eraan delen? Laat het ons weten via dit weblog of stuur een bericht via de contactpagina
————————————————————————–

November 2014
Hier een paar mooie bijdragen van Mei inoar ien:
Kapelstrjitte18rechts Kapelstrjitte 18
Kapelstrjitte15rechts Kapelstrjitte 15
Kapelstrjitte12rechts
Kapelstrjitte 12
Kapelstrjitte9rechts
Kapelstrjitte 9
Kapelstrjitte8rechts
Kapelstrjitte 8
Kapelstrjitte6rechts
Kapelstrjitte 6
Kapelstrjitte5rechts Kapelstrjitte 5

6 Oktober 2014
Doorgeefboek Warns als dorpsinititatief op het netwerk duurzame dorpen:
http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/

September 2014
Beelden van het Warnser industrieterrein:

Klipper3rechts Klipper 3
Klipper13rechts Klipper 13
Tsjalk1rechts  Tsjalk 1
Tsjalk1c.rechts Tsjalk1C
Tsjalk7rechts  Tsjalk 7
Tsjalk15rechts
  Tsjalk 15
Tsjalk21rechts  Tsjalk 21

Augustus 2014
Ja hoor, ook de linkerbladzijde mag gebruikt worden om uw verhaal te vertellen!
Hier een paar mooie bijdragen van buurtboek ’t Sou:

Skarlerdyk1arechts skarlerdyk1alinks Skarlerdyk 1a

DGBMarieta1DGBMarieta2     Buorren 43
Buorren53links
Buorren53rechts Buorren 53

Buorren56linksBuorren56rechts  Buorren 56

juli 2014
Het Doorgeefboek staat nu ook op de Warnser website

mei 2014
Het Doorgeefboek is nu zo’n half jaar onderweg. De boeken, onderverdeeld in buurtboeken die een rondgang door de buurten maken in Warns, Scharl en Laaxum, is een waar avontuur. Wij hopen dat u als inwoner het Doorgeefboek net als wij een warm hart toedraagt. Dat u straks ook tevreden en blij bent wanneer het samengevoegde boek vol met mooie persoonlijke bijdragen voor iedereen in te zien is. Het wordt een tijdsbeeld van ons dorp. Sterker nog, dat is het nu al. Er zijn al veel bladzijden ingevuld en elke bijdrage is op zijn beurt bijzonder en vertelt weer een ander prachtig persoonlijk verhaal zoals deze in het buurtboek Fan Sé tot Zee:

Laaxum16.  Laaxum 16

Om de voortgang van het doorgeefboek inzichtelijk te maken zijn hieronder statistieken afgebeeld waarop duidelijk te zien is hoe de buurtboeken langzaam maar zeker worden ingevuld.

statistiekenDGBblog

25 februari 2014;

doorgeefboek Warns, Leeuwarder Courant
Mooi stuk in de Leeuwarder Courant!


3 januari 2014

Beste mensen,
Ik ben benieuwd waar het boek van Skarl is beland.
Tot op heden hebben wij het nog steeds niet gezien. Het is toch niet verdonkermaand, ten tijde van deze tijd van de nieuwe maan?
Ik ben benieuwd.
Groet van Jan Dykstra fan it Rea klif


Wat sil dit in uniek kreatief , super moai dokument wurdde!

(Renneke)


Zegt het voort, geef het door!

(Patrick)


Januari 2014
Iedereen de beste wensen voor dit jaar en dat het doorgeefboek zich maar mag vullen met mooie en bijzondere bijdragen van inwoners van Warns!

Inmiddels is het doorgeefboek 3 maanden onderweg, waarbij het opvalt dat de rondgang in de ene buurt sneller gaat als in de andere.
Om de voortgang te bevorderen is het daarom zaak bij elk huis waar het boek komt binnen één week een bijdrage te maken op de bladzijde en het daarna direct door te geven aan de buren.
Dus als het boek bij u in huis komt leg het dan niet weg, maar ga er als het even kan meteen mee aan de slag! En u kunt natuurlijk nu alvast gaan nadenken over uw bladzijde.

Als u moeite heeft met het maken van een bijdrage laat dit dan a.u.b. weten. Via dit weblog, of via de buurtvertegenwoordiger wiens naam voor in elk doorgeefboek vermeld staat, deze is aanspreekpunt voor de rondgang in uw buurt en kan u zeker verder helpen. Ook kunt nu natuurlijk te rade gaan bij uw buren of bij bekenden, het is tenslotte een sociaal gebeuren!

Hieronder een aantal mooie bijdragen in verschillende buurtboeken

Buurtboek BV’95 I:
OpeWal19  Op ‘e Wal 19
OpeWal19a  Op ‘e Wal 19a
Vond het een leuke klus,de bladzijde.
Was net met mijn oudste huis van Warns op de tv geweest,in het programma .brieven boven water…  In de 18 de eeuw schreef Tjebbe Rinkes die hier woonde brieven naar zijn vrouw en moeder in Warns. hij zat als grootschipper gevangen in portugal. Zijn post werd in beslag genomen en in Londen bewaard. Die archieven zijn een paar jaar geleden geopend. Zijn nazaten zijn hier wezen kijken .Na een paar eeuwen zijn de brieven hier bezorgd!
Zo zat ik middenin de verhalen over het huis.en heb het maar laten vertellen.
Ina Hogen Esch.

Buurtboek BV’95 II:
Noard8   ’t Noard 8
Noard11  ’t Noard 11
doorgeefboek Warns, sociaal project
  ’t Noard 54

Buurtboek Fan Sé tot Zee:
Laaxum2Folkertsma1  Laaksum 2
Laaxum30  Laaksum 30

 

29 november:
Het boek van de BV’95 II maakt een zwerftocht door ’t Noard. Het boek is begonnen op ’t Noard 2 en vervolgde zijn weg via o.a. Nr. 11 en 54. Soms heeft een buur moeite om iets voor het boek te bedenken, maar niet getreurd er is ook altijd wel een buur die kan helpen. Ik heb al verschillende mooie bijdragen gezien. Momenteel heeft het boek last van de decemberkoorts Sinterklaas en de Kerstvieringen eisen de aandacht op. Troost de januarimaand heeft lange avonden en wel 31 dagen. Toch zou het fijn zijn om te weten waar het boek nu is ….. zodat de Warnser Poarte er begin januari ook over kan vertellen.

Lili Scheers

2 Prachtige bijdragen in buurtboek ’t Sou:
Buorre41a
Buorre41b
Buorren 41

Skarlerdyk1a Skarlerdyk1b
Skarlerdyk 1

27 november:
Ben wel heel erg benieuwd waar het boekdeel “Van ‘sé tot zee” inmiddels zich bevind. Ik heb het boek aan Gerda Folkertsma (Laaksum/ Wieldyk) gegeven. Toen ik haar dezelfde avond nog tegenkwam in De Spylder begreep ik van haar dat ze meteen dezelfde dag het boek al naar de buren op Laaksum had gebracht. “Ik ben veel te bang dat er koffie of ander vlekken op het boek komen..”. We moesten erom lachen. Ook zou ze meteen haar buurvrouw in het naastgelegen vakantiehuis een mail sturen met de vraag een bijdrage digitaal te versturen, omdat zij maar een paar keer per jaar in hun vakantiehuis zijn.
Toen dacht ik even, als het zo snel gaat, dan zijn we binnen een paar maanden de buurt door.. Vandaar mijn nieuwgierigheid, wie weet waar het boek is in onze buurt..?
Groeten, Ari Boersma

19 november:
Was zo’n groot leeg boek aan het begin misschien wat onwennig, inmiddels zijn de eerste bladzijden van alle buurtdelen gevuld met mooie, bijzondere, leuke, en vooral persoonlijke bijdragen. Het doorgeefboek is onderweg en elk huis waar het komt vertelt weer een ander verhaal!

Hier een reactie op 26 oktober vanuit Scharl:
Middei,
Oer it boek kin ik dy net safolle fertelle.
It hat al by in pear húshâldingen west en fansels stiet der al wat yn.
De reaksjes dy’t ik heard ha, binne posityf.

Myn eigen ûnderfining oangeande it Doorgeefboek kin ik dy noch fertelle ………..

Ik kaam by ús buorlju mei de tas ûnder de earm.
“Aha, ik sjoch it al, do komst mei it boek dêr’t wy wat yn skriuwe kinne oer ús wente. Wy ha der wat oer heard ……. No witte wy net safolle oer de skiednis, witsto dêr ek wat oer?”
No hie’k by harren alris earder wat ferteld oer in oantal pleatsen hjir op Skarl. Yn 1975 hie ik de ferhalen fan Rein Tabak, hy wenne doe yn it âldereinhûs St. Gertrudus yn Warkum.
De man hie syn libbenlang by de doarren lâns reizge en hy hie in goed ûnthâld. Yn eardere jierren hie hy in krudenierswinkeltsje yn Bakhuzen.
Der ûntstie in aardich petear oar: âlde en nije huzen, âlde en jonge lju, op it noarden of op it suden wenje, yn it doarp of bûtenút wenje. Hie’k no gjin dúdlik boadskip hân dan hie’k dy middei net sa’n aardich petear oer it wenjen my ús buorfrou hân.

It boek is hjir op Skarl dus ûnderweis ……
mei grtns,
Tony

Begin september 2013
Na het inplakken van alle huizenfoto’s …

foto'sinplakken7
foto'sinplakkenfoto'sinplakken1

… zijn de de mooie (door boekbinder IJke Lichthart) ingebonden buurtboeken klaar voor vertrek!

buurtboekenblogOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Start Doorgeefboek op 20 september 2013

buurtvertegenwoordigers.blog

Vertegenwoordigers van alle buurten in Warns nemen bij Dorpscultuurhuis de Spylder de boeken in ontvangst …

Meiinoarienblog  Mei inoar ien
Middenkriteblog  Middenkrite
Skarlblog  Skarl

… om ze vervolgens, na de boeken voorzien te hebben van een handleiding en contactgegevens, …

naamplaatsen


naamplaatsen1
 naamplaatsen2

…  persoonlijk af te geven aan de bewoners van de eerste huizen die in de boeken staan afgebeeld.

De rondgang van het Doorgeefboek door Warns is begonnen!
Zie ook:
15 september in de Balkster Courant
30 oktober in het Bolswards Nieuwsblad

Wilt u ook uw ervaring met het Doorgeefboek, of uw bijdrage eraan delen? Laat het ons weten via dit weblog of stuur een bericht via de contactpagina.

Wanneer alle buurtboekdelen op een bepaald moment klaar zijn, worden ze verzameld en met elkaar ingebonden tot een mooi en imposant boek en krijgt het een speciaal plekje in dorpscultuurhuis de Spylder, zodat het voor iedereen in te zien is.

Via deze blog en via de Warnser Poarte houden wij u op de hoogte van de voortgang van het doorgeefboek.
Daarnaast zijn we erg benieuwd naar de ervaringen van de Warnsers met hun bladzijde in het boek. Heeft u vragen of reacties, laat het ons weten, via de contactpagina of direct op dit blog!

Het Doorgeefboek is het laatste project in het kader van 10 jaar Dorpscultuurhuis de Spylder in Warns.
Fotografie op dit weblog © Patrick Gofre & Marga Houtman

9 gedachten over “Rondgang van het Doorgeefboek

 1. vond het een leuke klus,de bladzijde.
  Was net met mijn oudste huis van Warns op de tv geweest,in het
  programma .brieven boven water…In de 18 de eeuw schreef Tjebbe Rinkes die hier woonde brieven naar zijn vrouw en moeder in Warns.hij zat als grootschipper gevangen in portugal. Zijn post werd in beslag genomen en in Londen bewaard. Die archieven zijn een paar jaar geleden geopend.Zijn nazaten zijn hier wezen kijken .Na een paar eeuwen zijn de brieven hier bezorgd!
  Zo zat ik middenin de verhalen over het huis.en heb het maar laten vertellen.
  Ina Hogen Esch.

 2. hey Ari, het boek is naar de fam. Guys gebracht toen ik het klaar had, maar het zal inmiddels wel een eindje verder de buurt in zijn, ik ben ook benieuwd waar het nu ter tafel ligt……

 3. Het boek van de BV’95 II maakt een zwerftocht door ’t Noard. Het boek is begonnen op ’t Noard 2 en vervolgde zijn weg via o.a. Nr. 11 en 54. Soms heeft een buur moeite om iets voor het boek te bedenken, maar niet getreurd er is ook altijd wel een buur die kan helpen. Ik heb al verschillende mooie bijdragen gezien. Momenteel heeft het boek last van de decemberkoorts Sinterklaas en de Kerstvieringen eisen de aandacht op. Troost de januarimaand heeft lange avonden en wel 31 dagen. Toch zou het fijn zijn om te weten waar het boek nu is ….. zodat de Warnser Poarte er begin januari ook over kan vertellen.

 4. Ben wel heel erg benieuwd waar het boekdeel “Van ‘sé tot zee” inmiddels zich bevind. Ik heb het boek aan Gerda Folkertsma (Laaksum/ Wieldyk) gegeven. Toen ik haar dezelfde avond nog tegenkwam in De Spylder begreep ik van haar dat ze meteen dezelfde dag het boek al naar de buren op Laaksum had gebracht. “Ik ben veel te vang dat er koffie of ander vlekken op het boek komen..”. We moesten erom lachen. Ook zou ze meteen haar buurvrouw in het naastgelegen vakantiehuis een mail sturen met de vraag een bijdrage digitaal te versturen, omdat zij maar een paar keer per jaar in hun vakantiehuis zijn.
  Toen dacht ik even, als het zo snel gaat, dan zijn we binnen een paar maanden de buurt door.. Vandaar mijn nieuwgierigheid, wie weet waar het boek is in onze buurt..?
  Groeten, Ari Boersma

 5. Ik las in de Warnster Poarte dat alle boeken uiteindelijk ingebonden worden en het grote boek een plaats krijgt in de Spylder. Maar kan het ook gescand worden en uiteindelijk als PDF verspreid worden voor wie dat wil?
  Vr groet
  Hans Baas

  • Hallo Hans
   Het idee is om één groot uniek en fysiek boek te maken dat voor ieder in te zien is.
   Zeker is een online versie of pdf voor geïnteresseerden zoals je voorstelt ook prachtig, maar wel weer een ander verhaal.
   We zetten het in de pruttelpot!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s